LİMİTED ŞİRKET KURMA

Anasayfa I Blog I Genel Bilgiler I LİMİTED ŞİRKET KURMA

LİMİTED ŞİRKET KURMA

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, ticari ünvan altında, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belli olan, ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklığıdır. Düşük ana sermaye miktarı ve tek bir kişi ile kurulabilmesinden ötürü Türkiye'de en çok tercih edilen sermaye şirketi türüdür.

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu şirket türünde, anonim şirketlerden ve şahıs şirketlerinden farklı özellikler bulunur. Söz konusu şirketlerin özellikleri ise şu şekilde listelenebilir:

 • Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • En az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur.
 • Sermaye en az 10.000 TL olmalıdır.
 • Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.
 • Vergi muhatabı şirketin kendisidir.
 • Kurumlar vergisi mükellefidir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkaramaz.
 • Sermaye hisselere değil paylara bölünür.
 • Bankacılık ve sigortacılık dışında, kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.
 • Ortakların tamamı rekabet yasağına tabi değildir. Sadece yönetici olanlar bu yasağa tabidir.
 • Ortaklığın devri, anonim şirketlere göre daha zordur. Pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi ’nde ilan edilmesi zorunludur.
 • Ortaklar yönetici olabileceği gibi, dışarıdan yönetici de atanabilir.
 • Ortak sayısı 20’den fazla olan şirketler en az 1, en fazla 5 denetçi bulundurmalıdır.
 •  
 •  

LİMİTED ŞİRKET KURMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI


Şahıs şirketlerinde ve anonim şirketlerde olduğu gibi, bu şirket türünün de kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunur. Öncelikle bu şirket türünün kurmanın avantajları şu şekilde listelenmiştir:

 • Minimum 10.000 TL sermaye ile kurulabilmesi
 • Sabit oranlı vergilendirme şekli (%25)
 • Kurulumu için 1 gerçek ya da tüzel kişinin yeterli olması
 • Ortakların fazla olması durumunda maliyetlerin bölüşülebilmesi
 • Kişisel varlıkların korunabilmesi
 • Şirket ünvanının şahıs şirketine göre daha prestijli olması
 • Türkiye 'de en çok tercih edilen şirket türü olması
 • Tedarikçi ve müşterilerin şahıs şirketlerine göre bu şirketlere daha fazla güven duyması
 • Ortak sayısının zamanla arttırılarak şirketin büyümesinin sağlanması
 • Son olarak avukat bulundurma zorunluluğunun olmaması

 Bu şirket türünün dezavantajları ise şu şekilde listelenebilir;

 • Ortakların sayısı 50 ile sınırlıdır
 • Halka açılma imkanı yoktur
 • Tahvil çıkaramaz
 • Kamu borçlarında ortaklar, sermaye payları oranında sorumlu tutulur
 •  
 •  
 •  

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Öncelikle bu tür bir şirket kurmak için resmi prosedürleri mali müşaviriniz ile birlikte yürütmelisiniz. Bunun yanında ne tür faaliyetlerde bulunulacağı, şirketin ünvanının ne olacağı, ana sermayenin ne kadar olacağı, kimlerin müdür olacağı, ortak sayısı ve ortakların hisse oranları gibi konulara karar verilmesi gerekir.

Limited şirket kurmak için gerekli işlemleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi(MERSİS) üzerinden, gerekli evrak ve doküman akışı sağlanarak, mali müşavir tarafından önemli prosedürler uygulanarak takip edilir. Bu adımdan sonra MERSİS sistemi şirkete vergi kimlik numarası ataması yapar. Şirket ana sözleşmesi kabul gördükten sonra, kurucular Ticaret Sicil Müdürlüğü 'ne giderek kuruluş için imza atarlar. Ticaret Sicili Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerden sonra şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirket defterleri alınır. Bundan sonraki aşamalar vergi dairesi ile devam eder.

NOT:  Bu tür bir şirket kurarken, yeni düzenleme ile, bankadan yapılan sermaye blokesi kaldırılmıştır.

 

Limited Şirket Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

 • Şirket ortaklarına ait ikametgah belgesi
 • Şirket merkezi kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Nace kodlu kuruluş dilekçesi (kaşe ve imzalı)
 • Bağlı olunan müdürlük tarafından tasdik edilen ıslak imzalı şirket ana sözleşmesi
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (bağlı olunan oda vezneleri)
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi
 • Yabancı ortak var ise, şirket kuruluş bildirimi
 • Mali müşavir hizmet sözleşmesi

Teklif Al
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Bizi Arayın!